Divia Jiménez Encarnación

HögskolaChalmers tekniska högskola
InstitutionArkitektur och samhällsbyggnadsteknik
AvdelningVatten Miljö Teknik
Doktorand
Sökorddelningsekonomi, resurs, hushållskonsumtion, sharing economy, resources, household consumption

Hemsida Chalmers tekniska högskola, på svenska www.chalmers.se/personer/diviaj
Hemsida Chalmers tekniska högskola, på engelska www.chalmers.se/en/persons/diviaj
Nätverk/temaområden
Globala målen10. Minskad ojämlikhet, 11. Hållbara städer och samhällen, 12. Hållbar konsumtion och produktion
Regioner
Land

Forskning / verksamhet