Martin Sjöstedt

HögskolaGöteborgs Universitet
InstitutionStatsvetenskapliga institutionen
AvdelningEnvironmental political studies
Sökord

Nätverk/temaområden
Globala målen
Regioner
Land

Forskning / verksamhet
Martin Sjöstedts forskningsintressen ligger främst inom fältet jämförande politik och jämförande politisk ekonomi med fokus på utvecklingsländer (främst i Afrika) och handlar kortfattat om politik och utveckling, institutionell teori och naturresursförvaltning. Nuvarande forskning Sjöstedt har tillsammans med Anna Persson under de senaste åren utvecklat och fått anslag från Vetenskapsrådet för de tre projekten ”Budskap och budbärare i kampen mot HIV”, ”Institutionella förutsättningar för framgångsrik anpassning till klimatförändringar i utvecklingsländer” och ”En för alla eller alla för en: En jämförande studie av relationen mellan hot mot ledare, politiska institutioners kvalitet och ekonomisk utveckling”, vilka de utvecklat och nu driver gemensamt.