Patrik Emblad

HögskolaGöteborgs Universitet
InstitutionJuridiska institutionen
Avdelning
SökordHousing; inequality; taxation; bostadsfrågor; bostäder; ojämlikhet; skatt

Hemsida Göteborgs Universitet, på svenska www.gu.se/om-universitetet/hitta-person/patrikemblad
Hemsida Göteborgs Universitet, på engelska www.gu.se/en/about/find-staff/patrikemblad
Nätverk/temaområdenGlobal Sustainable Futures (GSF), Urban forskning (tidigare Urban Research Network)
Globala målen10. Minskad ojämlikhet, 11. Hållbara städer och samhällen, 17. Genomförande och globalt partnerskap
RegionerIngen
Land

Forskning / verksamhet
I min avhandling använde jag mig av diskursteori för att undersöka förhållandet mellan skatte- och civilrätt. Pågående forskning handlar om bostadsojämlikhet, beskattning och finansiell reglering.