Kjell Nordberg

HögskolaGöteborgs Universitet
InstitutionGeovetenskaper
Avdelning
Sökordmarina sediment; meiofauna; foraminiferer; palynomorfer; pollen; dinoflagellater; dinocystor; elementanalyser; isotopanalyser; sedimentologi; paleo-oceanografi; Kattegatt; Skagerrak; Nordsjön;

Hemsida Göteborgs Universitet, på svenska marine.gu.se/om-institutionen/personal?userId=xnorkj
Hemsida Göteborgs Universitet, på engelska marine.gu.se/english/about-us/staff/?languageId=100001&disableRedirect=true&returnUrl=http%3A%2F%2Fmarine.gu.se%2Fom-institutionen%2Fpersonal%2F%3FuserId%3Dxnorkj&userId=xnorkj
Nätverk/temaområden
Globala målen
Regioner
Land

Forskning / verksamhet
Studier av miljöförändringar, naturligt eller antropogent orsakade, i marina sediment. Meiofauna, mikroflora samt sedimentologiska parametrar och dateringsmetoder utnyttjas som verktyg för att belysa miljöförändringar och för rekonstruktion av miljön i det förflutna och utvecklingen fram till idag. Forskningen bedrivs främst i Kattegatt och Skagerrak men en begränsad verksamhet finns även i Östersjön och Nordsjön.