Leif Anderson

HögskolaGöteborgs Universitet
InstitutionMarina vetenskaper
Avdelning
Sökordmarin kemi; kemisk oceanografi; karbonatsystemet; anoxisk miljö; Östersjön; Arktis; Antarktis;

Hemsida Göteborgs Universitet, på svenska marine.gu.se/om-institutionen/personal?userId=xanlei
Hemsida Göteborgs Universitet, på engelska marine.gu.se/english/about-us/staff/?languageId=100001&disableRedirect=true&returnUrl=http%3A%2F%2Fmarine.gu.se%2Fom-institutionen%2Fpersonal%2F%3FuserId%3Dxanlei&userId=xanlei
Nätverk/temaområden
Globala målen
Regioner
Land

Forskning / verksamhet
Forskning rörande havets karbonatsystem i naturlig miljö samt hur detta har påverkats av antropogena effekter. En av de väsentligaste uppgifterna för det senare är studierna av havets förmåga att uppta atmosfärisk koldioxid. En annan påverkan gäller hur havets naturliga sammansättning har förändrats, via förändrad flodtillförsel, som ett resultat av mänsklig aktivitet i dräneringsområdena. Denna påverkan kan även resultera i en förändrad förmåga hos havet att uppta atmosfärisk koldioxid. Anoxiska miljöer har också studerats bl a som ett led i att förstå hur denna miljö påverkar havets karbonatsystem. Studier har bedrivits i olika områden t ex Östersjön-Kattegatt, Arktiska Oceanen och Weddel Havet.