Åsa Kasimir

HögskolaGöteborgs Universitet
InstitutionGeovetenskaper
Avdelning
SökordMarkanvändning, dikad torvmark. växthusgasemissioner, lustgas, koldioxid, metan, emissionsfaktorer, CoupModellen, Land use, drained peatland, greenhousegas emissions, Nitrous oxide, carbon dioxide, methane, emission factors, CoupModel

Hemsida Göteborgs Universitet, på svenska www.gu.se/om-universitetet/hitta-person/asakasimir
Hemsida Göteborgs Universitet, på engelska www.gu.se/en/about/find-staff/asakasimir
Nätverk/temaområdenGöteborgs luft- och klimatnätverk, GAC
Globala målen3. God hälsa och välbefinnande, 6. Rent vatten och sanitet, 9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur, 12. Hållbar konsumtion och produktion, 13. Bekämpa klimatförändringarna, 15. Ekosystem och biologisk mångfald
RegionerEuropa och Centralasien
LandNorge, Finland, Danmark

Forskning / verksamhet
Markanvändningens påverkan på växthusgasemissioner. Del av Strategiska ForskningsOmrådet BECC "Biodiversity and Ecosystem services in a Changing Climate", ett samarbete mellan Göteborgs universitet och Lunds universitet. Forskningen fokuserar på dikade torvmarker, och hur markanvändning påverkar avgång av växthusgaser. Mätning av emissioner i fält; Skogaryd, Anderstorps stormosse och Ånnsjöns myr. Modellberäkningar av emissioner från skog i Sverige och Finland samt gräsmarker i Norge. Nära kontakt med avnämare inom jord och skogsbruk; myndigheter, företag och naturvårdsorganisationer.