Peter Forkman

HögskolaChalmers tekniska högskola
InstitutionRymd-, geo, och miljövetenskap
AvdelningOnsala rymdobservatorium
SökordFjärranalys, mikrovågor, radiometri, stratosfär, mesosfär, kolmonoxid, vattenånga, Remote sensing, microwaves, radiometers, stratosphere, mesosphere, carbon monoxide, water vapour.

Hemsida Chalmers tekniska högskola, på svenska www.chalmers.se/personer/pforkman/
Hemsida Chalmers tekniska högskola, på engelska www.chalmers.se/en/persons/pforkman/
Nätverk/temaområdenGöteborgs luft- och klimatnätverk, GAC
Globala målen
Regioner
Land

Forskning / verksamhet
Min uppgift består i att utveckla en radiometerstation för att mäta halterna av vattenånga och kolmonoxid i mellanatmosfären med hjälp av de mikrovågor som dessa ämnen emitterar. I uppgiften ingår att bygga upp själva radiometersystemet, att utveckla mät och kalibreringsmetoder samt att utveckla behandlings och analys metoder av mätdata. Regelbundna mätningar av kolmonoxid och vattenånga kommer att ge unik information om hur dessa ämnen varierar i mesosfären. Denna information kan hjälpa oss att bättre förstå kopplingen mellan kemi och dynamik i denna del av atmosfären. Publikationslista: Forkman, P., 2000: The Radio-Aeronomy Station at Onsala Space Observatory, Technical Report No. 336L, School of Electrical and Computer Engineering Chalmers University of Technology, Sweden ·