Maria Lindholm

HögskolaChalmers tekniska högskola
InstitutionTeknikens ekonomi och organisation
AvdelningLogistik och transport
SökordGodstransporter, hållbara transporter, transporter i städer, Freight transport, sustainable transport, urban transport

Nätverk/temaområden
Globala målen
Regioner
Land

Forskning / verksamhet
Doktorand Hållbara godstransporter i städer - hur kan man ge support till städer för att integrera godstransporter i övrig transportplanering. Utvärdering av genomförda pilotprojekt inom området hållbara godstransporter kan ge input till varför det så sällan blir några varaktiga lösningar av de projekt som genomförs. Forskarutbildningens startår: 2005 Beräknat examensår: 2012 Handledare: Johan Woxenius Handledarens institution: Teknikens ekonomi och organisation Biträdande handledare: Magnus Blinge Biträdande handledares institution: Teknikens ekonomi och organisation Examinator: Johan Woxenius