Anders Sandoff

HögskolaGöteborgs Universitet
InstitutionFöretagsekonomiska institutionen
AvdelningIndustriell och finansiell ekonomi & Logistik
SökordInvesteringar, bolagsstyrning, lönsamhet, investeringspraxis, energibolag, offentligt ägande, beslutsunderlag, fjärrvärme, kraftproduktion, kommunala bolag, Corporate finance, Corporate governance, Captital budgeting, investments, Public ownership, Strategic management, Utilities, Energy companies, district heating, power production

Hemsida Göteborgs Universitet, på svenska fek.handels.gu.se/om-institutionen/personal?userId=xsandq
Hemsida Göteborgs Universitet, på engelska fek.handels.gu.se/english/about-the-department/staff/?languageId=100001&disableRedirect=true&returnUrl=http%3A%2F%2Ffek.handels.gu.se%2Fom-institutionen%2Fpersonal%2F%3FuserId%3Dxsandq&userId=xsandq
Nätverk/temaområdenUrban forskning (tidigare Urban Research Network)
Globala målen
Regioner
Land

Forskning / verksamhet
Håller sedan 2000 på och studerar omställningen av det stationära energisystemet i en mer uthållig riktning. Har intresserat mig för energiföretagens investeringslogik, finansiella förhållanden och det utbredda offentliga ägandets betydelse för dessa frågor. Har även studerat företagens attityder och agerande avseende utsläppshandeln.