Gun-Britt Wärvik

HögskolaGöteborgs Universitet
InstitutionPedagogik och specialpedagogik
Avdelning
Sökordkunskapspolitik, omstrukturering, utbildning, politics of knowledge, education, restructuring

Hemsida Göteborgs Universitet, på svenska ips.gu.se/om-ips/personal?userId=xwargu
Hemsida Göteborgs Universitet, på engelska ips.gu.se/english/about-us/staff/?languageId=100001&disableRedirect=true&returnUrl=http%3A%2F%2Fips.gu.se%2Fom-ips%2Fpersonal%2F%3FuserId%3Dxwargu&userId=xwargu
Nätverk/temaområdenGlobal Sustainable Futures (GSF), Centrum för forskning om arbete och sysselsättning (WE)
Globala målen
Regioner
Land

Forskning / verksamhet
Jag intresserar mig för kunskapspolitiska aspekter på pedagogiska fenomen,inkl samhällets och organisationers styrning och försök att åstadkomma förändring. Hur ges sådana ambitioner en konkret form och hur griper de därigenom in i människors liv och arbete genom att ställa krav på nya kompetenser? Min forskning rör främst utbildningsområdets sektorer.