Jan Pettersson

HögskolaGöteborgs Universitet
InstitutionGMV (GU)
Avdelning
Sökordsustainable development, sustainability science, atmospheric science, physical chemistry, air quality, climate, aerosol, cloud, bioenergy, surface science, measurement techniques, atmosfärsvetenskap, fysikalisk kemi, luftkvalitet, klimat, moln, bioenergi, ytprocesser, mätteknik

Hemsida Göteborgs Universitet, på svenska gmv.gu.se/kontakta-oss
Hemsida Göteborgs Universitet, på engelska gmv.gu.se/english/contact/
Nätverk/temaområdenGöteborgs luft- och klimatnätverk, GAC , Global Sustainable Futures (GSF), Urban forskning (tidigare Urban Research Network)
Globala målen1. Ingen fattigdom, 2. Ingen hunger, 3. God hälsa och välbefinnande, 4. God utbildning, 5. Jämställdhet, 6. Rent vatten och sanitet, 7. Hållbar energi , 8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt, 9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur, 10. Minskad ojämlikhet, 11. Hållbara städer och samhällen, 12. Hållbar konsumtion och produktion, 13. Bekämpa klimatförändringarna, 14. Hav och marina resuser, 15. Ekosystem och biologisk mångfald, 16. Fredliga och inkluderande samhällen, 17. Genomförande och globalt partnerskap
RegionerIngen
Land

Forskning / verksamhet