Göran Sundqvist

HögskolaGöteborgs Universitet
InstitutionSociologi och arbetsvetenskap
AvdelningTeknik- och vetenskapsstudier
Sökordvetenskapssociologi, vetenskapliga kontroverser, experter, risk, kärnavfall, beslutsfattande, demokrati, teknokrati, sociology of science, environmental sociology, regulation, nuclear waste, transboundary air pollution

Hemsida Göteborgs Universitet, på svenska socav.gu.se/om_institutionen/personal?userId=xsungo
Hemsida Göteborgs Universitet, på engelska www.gu.se/english/about_the_university/staff/?languageId=100001&userId=xsungo
Nätverk/temaområden
Globala målen
Regioner
Land

Forskning / verksamhet
Ägnar sig åt vetenskapliga kontroverser i anslutning till miljö- och energifrågor. Arbetar med ett projekt som analyserar beslutssituationerna kring den svenska kärnavfallshanteringen. Främst studeras försöken att välja ut lämpliga platser för ett slutförvar. I dessa beslutssituationer blandas naturvetenskap med politik; geologi med frågan om acceptans etc.