Torsten Wik

HögskolaChalmers tekniska högskola
InstitutionElektroteknik
AvdelningSystem- och reglerteknik
SökordModellering, biofilm, nitrifikation, avloppsvatten, styrning, reglering, dynamik, experiment, biobädd, denitrifikation, Modelling, biofilm, nitrification, wastewater, control, dynamics, experiments, trickling filter, denitrification

Hemsida Chalmers tekniska högskola, på svenska www.chalmers.se/personer/tw/
Hemsida Chalmers tekniska högskola, på engelska www.chalmers.se/en/persons/tw/
Nätverk/temaområden
Globala målen
Regioner
Land

Forskning / verksamhet
Elektroteknik Modellering och styrning av processer i reningsverk för avloppsvatten, med särskild fokus på kvävereningsprocesser. Hitills har modelleringen framförallt varit inriktad på biologiska filmer (biofilmer), och då främst nitrifierande biofilmer. Data från försök utförda på en pilotanläggning på Ryaverket har använts för jämförelser med modeller. De dynamiska biofilm-modellen som tagits fram kan appliceras på t ex heterotrofa, sulfatreducerande, fosfatreducerande och denitrifierande biofilmer. Forskningen den närmaste tiden är en utvärdering av experimentella metoder för att bestämma modellstruktur, samt simuleringsstudier för att undersöka möjligheterna att förbättra processkonfigurering och driftstrategier i anläggningar som utnyttjar biofilmprocesser.