Pär Johansson

HögskolaChalmers tekniska högskola
InstitutionArkitektur och samhällsbyggnadsteknik
AvdelningByggnadsteknologi
Sökordbyggnad, energieffektivisering, tilläggsisolering, superisolering, VIP, aerogel, fukt, värmelager, fasändringsmaterial, building, energy efficiency, insulation, super insulation, VIP, aerogel, moisture, thermal energy storage, phase change material

Hemsida Chalmers tekniska högskola, på svenska www.chalmers.se/personer/johpar/
Hemsida Chalmers tekniska högskola, på engelska www.chalmers.se/en/persons/johpar/
Nätverk/temaområdenGlobal Sustainable Futures (GSF), Urban forskning (tidigare Urban Research Network)
Globala målen
Regioner
Land

Forskning / verksamhet
Pär Johansson är forskarassistent på avdelningen för byggnadsteknologi, forskargruppen byggnadsfysikalisk modellering. Pär arbetar med högeffektiva isoleringsmaterial och material för värmelagring. Målet med hans forskning är att minska energianvändningen i det existerande byggnadsbeståndet samtidigt som risker när nya material används i kombination med gamla byggnadstekniker minimeras. Vakuumisoleringspaneler (VIP) och aerogelbaserade produkter (ABP) och fasändringsmaterial (PCM) undersöks och testas i fält och laboratorium. Risker när nya material används i kombination med äldre byggtekniker identifieras genom mätning och modellering av temperatur, relativ fuktighet, fuktproduktion inomhus, och termiska egenskaper hos isoleringsmaterial och PCM.