Johan Mellqvist

HögskolaChalmers tekniska högskola
InstitutionRymd-, geo, och miljövetenskap
AvdelningMikrovågs- och optisk fjärranalys
SökordOptisk, fjärranalys, gas, emissioner, industri, fartyg, vulkaner, atmosfärsmätning, Optical, remote sensing, gas, emissions, industry, ships, volcanoes, atmospheric change, global change

Hemsida Chalmers tekniska högskola, på svenska www.chalmers.se/personer/jome/
Hemsida Chalmers tekniska högskola, på engelska www.chalmers.se/en/persons/jome/
Nätverk/temaområdenGöteborgs luft- och klimatnätverk, GAC , Global Sustainable Futures (GSF)
Globala målen3. God hälsa och välbefinnande, 9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur, 11. Hållbara städer och samhällen, 13. Bekämpa klimatförändringarna
RegionerÖstasien och Stillahavsområdet, Europa och Centralasien , Nordamerika
LandKIna, USA, Europa

Forskning / verksamhet
Jagn fokuserar min forskning på att utveckla spektroskopiska optiska metoder och att använda dessa för att få svar på olika miljöfrågeställningar. Detta inkluderar att uppskatta trender av olika gasformiga ämnen i den storskaliga atmosfären till att arbeta med luftkvalitetsfrågor med speciellt fokus på att kartlägga och uppskatta storleken av olika diffusa gasutsläpp från industrier samt att kontrollera fartygsutsläpp. Jag är nationell expert i mätning av diffusa kolväteutsläpp och arbetar med standardiseringsarbete