Stefanie Tamm

HögskolaChalmers tekniska högskola
InstitutionKemi och kemiteknik
AvdelningKemisk reaktionsteknik
SökordDME, dimethylether, NOx-reduktion, bilavgas, syreöverskott, DME, dimethyl ether, NOx reduction, exhaust gas, excess oxygen

Nätverk/temaområden
Globala målen
Regioner
Land

Forskning / verksamhet
Jag forskar inom DME-SCR, dvs NOx reduction från bilavgaser med syreöverskott med DME som reductionsmedel. DME är ett energieffectiv alternativ bränsle som kan användas som bränsle i dieselmotorer. Forskarutbildningens startår: 2004 Beräknat examensår: 2009 Handledare: Anders Palmqvist Handledarens institution: KEMI- OCH BIOTEKNIK Examinator: Krister Holmberg