Niklas Harring

HögskolaGöteborgs Universitet
InstitutionStatsvetenskapliga institutionen
Avdelning
SökordSociala dilemman, samarbete, miljöpolitik, miljöopinion, klimatopinion, attityder till miljöpolitiska styrmedel, politisk tillit, social tillit, värderingar, korruption, Large scale collective action, environmental politics, attitudes to pro-environmental policy instruments, political trust, social trust, values, corruption, quality of government, public opinion towards the environment, public opinion on climate change

Hemsida Göteborgs Universitet, på svenska www.gu.se/omuniversitetet/personal/?userId=xharni
Hemsida Göteborgs Universitet, på engelska pol.gu.se/english/about-us/staff?languageId=100001&userId=xharni
Nätverk/temaområden
Globala målen
Regioner
Land

Forskning / verksamhet