Jaan-Henrik Kain

HögskolaGöteborgs Universitet
Institution
Avdelning
Sökordhållbar stadsutveckling, planering, socioteknisk, avfall, planeringsprocess, sustainable urban development, planning, sociotechnical, waste, planning process

Hemsida Göteborgs Universitet, på svenska www.gu.se/om-universitetet/hitta-person/jaan-henrikkain
Hemsida Göteborgs Universitet, på engelska www.gu.se/en/about/find-staff/jaan-henrikkain
Nätverk/temaområdenGlobal Sustainable Futures (GSF), Urban forskning (tidigare Urban Research Network)
Globala målen
Regioner
Land

Forskning / verksamhet
SoTeK - Socioteknisk Kunskap: En verktygslåda för hållbar stadsutveckling. Mot bakrunden av en sammansatt och komplex urban planeringssituation avser projektet att utveckla en "socioteknisk verktygslåda" inom problemområdet hantering av fast och flytande organiskt avfall. Ambitionen är att finna relevanta angreppssätt som gör det möjligt att foga in ett brett spektrum av samverkande och motstridiga aspekter in i en sammanhållen planeringsprocess.