Aimee Haley

HögskolaGöteborgs Universitet
InstitutionPedagogik och specialpedagogik
Avdelning
Sökordhigher education, migration, international partnerships, educational access

Hemsida Göteborgs Universitet, på svenska ips.gu.se/om-ips/personal/?languageId=100000&disableRedirect=true&returnUrl=http%3A%2F%2Fips.gu.se%2Fenglish%2Fabout-us%2Fstaff%2F%3FlanguageId%3D100001%26userId%3Dxhalai&userId=xhalai
Hemsida Göteborgs Universitet, på engelska ips.gu.se/english/about-us/staff/?languageId=100001&disableRedirect=true&returnUrl=http%3A%2F%2Fwww.ips.gu.se%2Fom-ips%2Fpersonal%2F%3FuserId%3Dxhalai&userId=xhalai
Nätverk/temaområdenGlobal Sustainable Futures (GSF), Centrum för forskning om arbete och sysselsättning (WE)
Globala målen
Regioner
Land

Forskning / verksamhet