Anna Bohlin

HögskolaGöteborgs Universitet
InstitutionGlobala studier
AvdelningSocialantropologi
Sökordsecond-hand, återbruk, alternativa kulturarvsformer, materiell kultur

Hemsida Göteborgs Universitet, på svenska www.gu.se/om-universitetet/hitta-person/annabohlin
Hemsida Göteborgs Universitet, på engelska www.gu.se/en/about/find-staff/annabohlin
Nätverk/temaområdenUrban forskning (tidigare Urban Research Network)
Globala målen
Regioner
Land

Forskning / verksamhet
Frågor om konsumtion, second hand och andrahandsmarknader. Re:heritage. Cirkulering och kommodifiering av ting med historia.