Anders Rasmuson

HögskolaChalmers tekniska högskola
InstitutionKemi och kemiteknik
AvdelningKemisk apparatteknik
Sökordkemiteknik; miljöfarligt avfall; separationsteknik; deponering; konsekvensanalys; spridningsberäkningar;

Nätverk/temaområden
Globala målen
Regioner
Land

Forskning / verksamhet
Separationsteknik samt hantering och konsekvensbedömning av fast miljöfarligt avfall. Separationsteknik är av stor betydelse för att avlägsna miljöfarliga ämnen ur gas- och vätskeformiga avfallsströmmar, liksom för återvinning av lösningsmedel och andra processkemikalier. Separation kan också innebära att volymen avfall minskas, ett exempel utgör avvattning av slam från kommunala reningsverk. Deponering av fast miljöfarligt avfall, gruvavfall, kemiskt och kommunalt avfall kan uppdelas i följande problemområden: Deponeringsteknik innefattande täckningsåtgärder; Avfallsutlakning och stabilisering; Konsekvensanalys med spridningsberäkningar. En utveckling på sikt är att starkare koppla konsekvensanalys och processteknik, så att ett i naturen identifierat problem leder till förändringar i process- och reningsteknik.