Jayeon Lee

HögskolaGöteborgs Universitet
InstitutionSocialt arbete
AvdelningSocialt arbete i förändring
Sökordsocial policy, sustainable welfare, eco-social policy, eco-welfare state, socialpolitik, hållbar välfärd, ekosocialpolitik, fördelningspolitik

Hemsida Göteborgs Universitet, på svenska www.gu.se/om-universitetet/hitta-person/jayeonlee
Hemsida Göteborgs Universitet, på engelska www.gu.se/en/about/find-staff/jayeonlee
Nätverk/temaområdenGlobal Sustainable Futures (GSF), Urban forskning (tidigare Urban Research Network)
Globala målen1. Ingen fattigdom, 2. Ingen hunger, 3. God hälsa och välbefinnande, 4. God utbildning, 5. Jämställdhet, 8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt, 10. Minskad ojämlikhet, 11. Hållbara städer och samhällen, 12. Hållbar konsumtion och produktion, 13. Bekämpa klimatförändringarna
RegionerIngen
Land

Forskning / verksamhet
Jag forskar om socialpolitik, socialförsäkringssystem och välfärdsstatens förändringar i ljuset av klimatkrisen. I ett forskningsprojekt "Hållbar välfärd för den nya generationens socialpolitik" som finansierats av Energimyndigheten (2020-2023) har jag arbetat med att utveckla socialpolitiska förslag för hållbar välfärd som är förankrade i medborgarnas önskemål om hur vi kan tillfredsställa våra behov utan att överskrida vår planets ekologiska gränser. Projektet kombinerade metoder såsom medborgarforum, attitydundersökning och expertforum. Med forskarkollegor vid Lunds universitet utvecklar jag ett nytt forskningsprojekt som fokuserar på att studera allmänhetens stöd för nya eko-sociala policyåtgärder som syftar till att begränsa de rikas stora klimatavtryck.