Zahra Bayati

HögskolaGöteborgs Universitet
InstitutionPedagogik, kommunikation och lärande
Avdelning
SökordLärande, Barn i tidig ålder, mångkultur, samhälle, hållbar, minoritet, Early childhood, Sustainable society, multiculture, minority

Hemsida Göteborgs Universitet, på svenska www.gu.se/om-universitetet/hitta-person/zahrabayati
Hemsida Göteborgs Universitet, på engelska www.gu.se/en/about/find-staff/zahrabayati
Nätverk/temaområdenCentrum för forskning om arbete och sysselsättning (WE)
Globala målen
Regioner
Land

Forskning / verksamhet
Barns lärande för hållbar utveckling Jag har en pedagogisk och en biolog (inriktat på molekylär biologi) bakgrund . Min fokus i hållbar utveckling är hållbar samhällsutveckling i ett mångkulturellt samhälle. Jag har börjat som doktorand i pedagogik i Mars 2007 och fortfarande har inte formulerat färdig mina tankar. Forskarutbildningens startår: 2007 Beräknat examensår: 2011 Handledare: Ingrid Pramling Samuelsson Handledarens institution: pedagogik och didaktik Examinator: Är inte bsstämd