Hanna Härelind Ingelsten

HögskolaChalmers tekniska högskola
InstitutionKemi och kemiteknik
AvdelningTeknisk ytkemi
SökordNOx, miljökatalys, emissionsrening, NOx, environmental catalysis, emission cleaning

Nätverk/temaområden
Globala målen
Regioner
Land

Forskning / verksamhet
Kompetenscentrum katalys www.kck.chalmers.se Jag arbetar med katalytisk emissionsrening för fordon och fartyg. Huvudsaklingen rening av kväveoxider i syreöverskott.