Ylva Ulfsdotter Eriksson

HögskolaGöteborgs Universitet
InstitutionSociologi och arbetsvetenskap
Avdelning
Sökordyrke, profession, status, prestige, erkännande, HR, occupation, profession, prestige, recognition, HR

Hemsida Göteborgs Universitet, på svenska socav.gu.se/om_institutionen/personal?userId=xulfyl
Hemsida Göteborgs Universitet, på engelska socav.gu.se/english/about-us/staff/?languageId=100001&disableRedirect=true&returnUrl=http%3A%2F%2Fsocav.gu.se%2Fom_institutionen%2Fpersonal%2F%3FuserId%3Dxulfyl&userId=xulfyl
Nätverk/temaområdenCentrum för forskning om arbete och sysselsättning (WE)
Globala målen
Regioner
Land

Forskning / verksamhet
Profession- och yrkessociologi, Human Resource (HR), status och erkännande i arbetslivet.