Mia Söderberg

HögskolaGöteborgs Universitet
InstitutionMedicin
AvdelningArbets- och miljömedicin
Doktorand
SökordPsykosocial, hjärtsjukdom, arbetsåtergång, psychosocial, heart disease, return to work

Hemsida Göteborgs Universitet, på svenska www.gu.se/omuniversitetet/personal/?userId=xsomia&departmentId=035510
Hemsida Göteborgs Universitet, på engelska www.gu.se/english/about_the_university/staff/?languageId=100001&disableRedirect=true&returnUrl=http%3A%2F%2Fwww.gu.se%2Fomuniversitetet%2Fpersonal%2F%3FuserId%3Dxsomia%26departmentId%3D035510&userId=xsomia&departmentId=035510
Nätverk/temaområdenCentrum för forskning om arbete och sysselsättning (WE)
Globala målen
Regioner
Land

Forskning / verksamhet
Samband mellan psykosocial arbetsmiljö, cardiovaskulär sjukdom och arbetsåtergång