Jens Boberg

HögskolaGöteborgs Universitet
InstitutionEkonomi och samhälle
AvdelningEkonomisk historia
Doktorand
Sökord

Hemsida Göteborgs Universitet, på svenska www.es.handels.gu.se/avdelningar/avdelningen-for-ekonomisk-historia/om-oss/personal?userId=xbobje
Hemsida Göteborgs Universitet, på engelska www.es.handels.gu.se/english/units/unit-for-economic-history/about-us/staff?languageId=100001&userId=xbobje
Nätverk/temaområden
Globala målen
Regioner
Land

Forskning / verksamhet