Hans Theliander

HögskolaChalmers tekniska högskola
InstitutionKemi och kemiteknik
AvdelningSkogsindustriell kemiteknik
Sökord

Nätverk/temaområden
Globala målen
Regioner
Land

Forskning / verksamhet
CEI-professor Green Chemistry