Peter Lindberg

HögskolaGöteborgs Universitet
InstitutionBiologi och miljövetenskap
Avdelning
Sökordfaunavård; pilgrimsfalk; miljögifter; äggskalsförtunning; populationsstudier;

Nätverk/temaområden
Globala målen
Regioner
Land

Forskning / verksamhet
Jag arbetar med ett faunavårds- och forskningsprojekt för den i Sverige utrotningshotade pilgrimsfalken (Falco peregrinus). Vi använder falken bl a som monitoringsart för miljögifter (framförallt DDE, PCB m.fl) och försöker utvärdera effekter av DDE på reproduktionen (äggskalsförtunning). Vi följer också upp den vilda stammen med avseende på bl a flyttning, överlevnad och släktskapsförhållanden. Eventuella genetiska skillnader mellan falkar från olika områden i Norden undersöks med hjälp av DNA-fingerprinting (i samarbete med Oslo universitet).