Gunnar Elgered

HögskolaChalmers tekniska högskola
InstitutionRymd-, geo, och miljövetenskap
AvdelningOnsala rymdobservatorium
SökordAtmosfärens vattenånga, fjärranalys, växthusgas, Global Positioning System, GPS, radiometeorologi, rymdgeodesi, mikrovågsradiometri, atmosfärsstrålning, Atmospheric water vapour, remote sensing, green-house gas, Global Positioning System, GPS, radio meteorology, space geodesy, microwave radiometry, atmospheric radiation

Hemsida Chalmers tekniska högskola, på svenska www.chalmers.se/personer/kge/
Hemsida Chalmers tekniska högskola, på engelska www.chalmers.se/en/persons/kge/
Nätverk/temaområdenGöteborgs luft- och klimatnätverk, GAC
Globala målen
Regioner
Land

Forskning / verksamhet
Rymdgeodetiska metoder används för att bestämma rörelser i jordskorpan med millimeterprecision. Mätningar i Fennoscandia används för att separera landhöjning från mätserier av relativ havsnivå, för att på så sätt studera den absoluta havsnivån. En samtidig bestämning av radiovågors fördröjning genom atmosfären, används för att studera den integrerade mängden vattenånga med en överlägsen tids- och rumsupplösning, jämfört med dagens operationella metoder. Gruppen deltar med denna aktivitet i det internationella BALTEX-projektet, där vatten- och energibalansen i Östersjöns tillrinningsområde studeras.