Angela Wulff

HögskolaGöteborgs Universitet
InstitutionBiologi och miljövetenskap
Avdelning
Sökord

Nätverk/temaområden
Globala målen
Regioner
Land

Forskning / verksamhet
Marinekolog och polarforskare som är expert på algers ekofysiologi. Forskar om cyanobakterier i Östersjön och växthusgaser och kvicksilver i Arktis. Med i Tellus