Roland Barthel

HögskolaGöteborgs Universitet
InstitutionGeovetenskaper
Avdelning
Sökordvatten, vattentillgång, water, water supply

Hemsida Göteborgs Universitet, på svenska gvc.gu.se/om-institutionen/personal?userId=xbarro
Hemsida Göteborgs Universitet, på engelska gvc.gu.se/english/personnel/?languageId=100001&disableRedirect=true&returnUrl=http%3A%2F%2Fgvc.gu.se%2Fom-institutionen%2Fpersonal%2F%3FuserId%3Dxbarro&userId=xbarro
Nätverk/temaområdenUrban forskning (tidigare Urban Research Network)
Globala målen
Regioner
Land

Forskning / verksamhet