Peter Molnár

HögskolaGöteborgs Universitet
InstitutionMedicin
AvdelningArbets- och miljömedicin
Sökord

Hemsida Göteborgs Universitet, på svenska www.gu.se/om-universitetet/hitta-person/petermolnar
Hemsida Göteborgs Universitet, på engelska www.gu.se/en/about/find-staff/petermolnar
Nätverk/temaområdenGöteborgs luft- och klimatnätverk, GAC
Globala målen3. God hälsa och välbefinnande, 11. Hållbara städer och samhällen
RegionerEuropa och Centralasien , Afrika söder om Sahara
LandSouth Africa, New Zeeland

Forskning / verksamhet