Rodney Stevens

HögskolaGöteborgs Universitet
InstitutionGeovetenskaper
Avdelning
Sökordmark; hav; mineralogi; sedimentologi; stratigrafi; Kattegatt; Skagerrak; transport och depositionsprocesser; lagring av föroreningar; jordbruk; gödsling; geokemi;, sediment transport, sedimentation, harbour pollution, coastal sedimentology, archipelago environment, estuary, geochemistry, dredging, Quaternary geology, GIS, mineralogy.

Nätverk/temaområden
Globala målen
Regioner
Land

Forskning / verksamhet
• Mineralogiska och stratigrafiska modeller för markens respons på olika former av markanvändning och kemisk belastning från jord- och skogsbruk samt markanlagda och luftburna föroreningskällor. • Sedimentmineralogiska modeller vad beträffar ursprung, transport och deposition av föroreningar i Västerhavet.