Mathias Zannakis

HögskolaHögskolan Väst
InstitutionInstitutionen för individ och samhälle
Avdelning
SökordHållbar utveckling, miljöpolitik, miljödiskurser, politiska institutioner, flernivåstyrning/multi level governance, miljöattityder, miljöbeteende, skolorganisering, samhällskunskapsdidaktik, Sustainable development, environmental politics, environmental discourses, political institutions, multi-level governance, environmental attitudes, environmental behavior, school organization, the didactics of the social science subjects.

Hemsida Högskolan Väst, på svenska www.hv.se/personal/mathias-zannakis/
Hemsida Högskolan Väst, på engelska www.hv.se/en/staff/mathias-zannakis/
Nätverk/temaområden
Globala målen4. God utbildning, 13. Bekämpa klimatförändringarna, 14. Hav och marina resuser
RegionerEuropa och Centralasien
LandNorway

Forskning / verksamhet
Mina huvudsakliga intresseområden rör studiet av hållbarhetsfrågor. På senare tid har jag intresserat mig för samhällsdidaktiska frågor när det handlar om undervisning om hållbar utveckling samt skolorganisatoriska aspekter för att främja undervisning om hållbar utveckling. Jag har tidigare även studerat exempelvis politiska aktörers och politiska institutioners organisation och förståelse av miljöproblem och det egna ansvaret för att hantera dem, relationen mellan individers miljöpåverkande beteende och politik och förvaltning på olika nivåer, men även mer psykologiska faktorer av betydelse för människors miljöattityder och -beteende.