Elin Malmgren

HögskolaChalmers tekniska högskola
InstitutionMekanik och maritima vetenskaper
AvdelningMaritim miljövetenskap
Doktorand
Sökordmaritima bränslen, elektrobränslen, koldioxidinfångning, livscykelanalys, marine fuel, propulsion systems, electrofuel, carbon capture, environmental impacts, life cycle assessment

Hemsida Chalmers tekniska högskola, på svenska www.chalmers.se/personer/malelin/
Hemsida Chalmers tekniska högskola, på engelska www.chalmers.se/en/persons/malelin/
Nätverk/temaområden
Globala målen
Regioner
Land

Forskning / verksamhet
Arbetar med livscykelanalys och kostandsanalys av framtida marina bränslen och framdrivningssystem. huvudsakligt fokus ligger på användning av kolbaserade electrobränslen och koldioxidinfångning.