Marie Adamsson

HögskolaGöteborgs Universitet
InstitutionBiologi och miljövetenskap
Avdelning
Sökord

Hemsida Göteborgs Universitet, på svenska www.bioenv.gu.se/personal?userId=xadama
Nätverk/temaområden
Globala målen
Regioner
Land

Forskning / verksamhet
Utveckling av en biologisk reningsteknik för separerat hushållsspillvatten via ett ekologiskt vattenbruk. Allmän och tillämpad ekologi, djurskydd, artbevarande, etologi och beteendeekologi. Var med och utvecklade det biologiska vattenreningssystemet på Universeum.