Göran Wallin

HögskolaGöteborgs Universitet
InstitutionBiologi och miljövetenskap
Avdelning
Sökordluftföroreningar, ozon, kväveföreningar, koldioxid, gran, Picea abies, tall, Pinus silvestris, jordbruksgrödor, vete, exponeringssystem, fältkammare, odlingssytem, ekotoxikologi, växtfysiologi, ekofysiologi, växters gasutbyte, gasutbytesteknik, 14C-teknik, fotosyntes, kolomsättning, tillväxt, vattenhushållning, näringsomsättning, växters mikroklimat, upptag av föroreningar, deposition,

Nätverk/temaområdenGöteborgs luft- och klimatnätverk, GAC
Globala målen
Regioner
Land

Forskning / verksamhet
Syftet med verksamheten är att förbättra möjligheterna att förutsäga luftföroreningars effekter på vegetationen i olika landekosystem, framförallt skogs- och jordbrukssystem. För detta genomförs undersökningar av växtmaterial som exponerats för luftföroreningar under dels kontrollerade förhållanden i laboratoriet, dels fältmässiga förhållanden i s k fältkammare. I fält bedrivs verksamheten vid fältstationer, en vid Rörvik (Onsala) och en vid Östad (Alingsås). Verksamheten sker i samarbete med Institutionen för Vatten- och Luftvårdsforskning (IVL). De strukturer och funktioner i växterna som framförallt studeras är de som är starkt kopplade till tillväxt och produktion, t ex fotosyntes, kolfördelning och vattenhushållning.