Madeleine Prutzer

HögskolaGöteborgs Universitet
InstitutionGlobala studier
AvdelningHumanekologi/Samhällsvetenskapliga miljöstudier
Sökorddjuromsorg, djurvälfärd, lantbrukarens perspektiv, djuromsorgsprogram, animal welfare, farmers view, animal welfare program

Hemsida Göteborgs Universitet, på svenska gri.handels.gu.se/om-oss/personal?userId=xpruma
Nätverk/temaområden
Globala målen
Regioner
Land

Forskning / verksamhet
Name of project: Welfare Quality - Producers concerns and requirements for animal welfare and welfare friendly products. - To identify potential barriers to the development of animal friendly products faced by producers. djuromsorg