Sara Heimersson

HögskolaChalmers tekniska högskola
InstitutionKemi och kemiteknik
AvdelningKemisk miljövetenskap
Doktorand
Sökordlivscykelanalys, LCA, hållbarhetsbedömning, life cycle assessment, LCA, sustainablity assessment

Nätverk/temaområden
Globala målen
Regioner
Land

Forskning / verksamhet