Niclas Mattsson

HögskolaChalmers tekniska högskola
InstitutionRymd-, geo, och miljövetenskap
Avdelning
Doktorand
Sökordenergisystem, modeller, lärkurvor, erfarenhetskurvor, solceller, energy systems, models, learning curves, experience curves, photovoltaics

Hemsida Chalmers tekniska högskola, på svenska www.chalmers.se/personer/niclas/
Hemsida Chalmers tekniska högskola, på engelska www.chalmers.se/en/persons/niclas/
Nätverk/temaområden
Globala målen
Regioner
Land

Forskning / verksamhet
Projektets syfte är att införa s.k. lärkurvor i energisystemmodeller. En lärkurva eller erfarenhetskurva är ett empiriskt välbelagt samband som uttrycker hur investeringskostnaderna för en teknik förväntas avta med ökad erfarenhet av produktion. I dagens energisystemmodeller anges kostnadsutvecklingen för en teknik exogent (dvs som indata), vilket kan leda till att framväxten av nya teknologier i energisystemet kraftigt underskattas. För att tillämpa den nya modellen genomförs en studie av introduktionen av solceller och andra nya energitekniker dels i det globala energisystemet och dels i det svenska energisystemet.