Sönke Behrends

HögskolaChalmers tekniska högskola
InstitutionTeknikens ekonomi och organisation
AvdelningLogistik och transport
Sökordhållbarhet, godstransport, kombi transport, sustainability, urban transport, freight transport, intermodal transport

Nätverk/temaområdenUrban forskning (tidigare Urban Research Network)
Globala målen
Regioner
Land

Forskning / verksamhet
hållbara godstransport i staden Forskarutbildningens startår: 2006 Beräknat examensår: 2011 Handledare: Johan Woxenius Handledarens institution: Logisitk och transport Biträdande handledare: Magnus Blinge Biträdande handledares institution: Logistik och transport Examinator: Johan Woxenius