Rutger Rosenberg

HögskolaGöteborgs Universitet
InstitutionBiologi och miljövetenskap
Avdelning
Sökordmarin ekologi; eutrofiering; bentos; algblomning; bentisk-pelagisk koppling; syretolerans;

Nätverk/temaområden
Globala målen
Regioner
Land

Forskning / verksamhet
Marin ekologi och marin miljövårdsforskning. Huvudprojektledare för Västerhavsprojektet som är ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt med syfte att klarlägga de ekologiska processerna i öppna Skagerrak och norra Kattegatt. Delar av projektet avser koppling mellan de pelagiska och de bentiska processerna, samt hur organisk belastning och efterföljande syrebrist påverkar bentiska organismer.