Alexina Thorén Williams

HögskolaGöteborgs Universitet
InstitutionDidaktik och pedagogisk profession
Avdelning
Sökord

Hemsida Göteborgs Universitet, på svenska www.gu.se/om-universitetet/hitta-person/alexinathorenwilliams
Hemsida Göteborgs Universitet, på engelska www.gu.se/en/about/find-staff/alexinathorenwilliams
Nätverk/temaområden
Globala målen
Regioner
Land

Forskning / verksamhet
Lärarutbildning har en viktig roll i att förbereda studenter att bli kompetenta och engagerade lärare inom naturvetenskapliga och tekniska ämnen. Skolforskning visar att vad läraren gör är den enskilt viktigaste faktorn för att elever ska uppnå de förväntade lärandemålen. Det innebär att lärares ämnesdidaktiska kunskaper, det vill säga de speciella egenskaper en lärare har som ger honom/henne verktyg att lotsa eleverna till förståelse och skapa mening, har en stor betydelse för vad elever lär sig. I min forskning vill jag studera hur blivande och verksamma lärare kan utveckla sin ämnesdidaktiska kompetens i naturvetenskap, teknik och lärande för hållbar utveckling i lärmiljöer utanför klassrummet. Forskningen syftar till att få kunskap om hur lärare skapar mening tillsammans med elever i en alternativ lärandemiljö som Universeum science center. Med hjälp av videoobservationer av vad som sägs och görs i planeringen och genomförande av ett undervisningsmoment i naturvetenskap eller teknik, vill jag få syn på vad lärare riktar sin uppmärksamhet på och tar sin utgångspunkt i. Är det miljön? Elevernas frågor och erfarenheter? Diskussioner? Styrdokument? Undervisningsmål? Egna erfarenheter? Eller är det något annat? Vidare vilken betydelse har deras fokus och utgångspunkter för möjliggörande av meningsskapande undervisning?