Ulla Tang

HögskolaGöteborgs Universitet
InstitutionKliniska vetenskaper
AvdelningOrtopedi
Sökordhållbarhet, sustainability, diabetes, fotsår, plantart tryck, ortoser,skor, biomekanik, prevention, kostnader, hållbarhet, diabetes, foot ulcers, plantar pressure, biomechanics,orthotics, foot wear, prevention, costs, sustainability

Hemsida Göteborgs Universitet, på svenska www.gu.se/om-universitetet/hitta-person/c54cf772-f548-4a17-9fc2-85a1124dddb2
Hemsida Göteborgs Universitet, på engelska www.gu.se/en/about/find-staff/c54cf772-f548-4a17-9fc2-85a1124dddb2
Nätverk/temaområden
Globala målen1. Ingen fattigdom, 2. Ingen hunger, 3. God hälsa och välbefinnande, 4. God utbildning, 5. Jämställdhet, 6. Rent vatten och sanitet, 7. Hållbar energi , 8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt, 10. Minskad ojämlikhet, 11. Hållbara städer och samhällen, 13. Bekämpa klimatförändringarna, 15. Ekosystem och biologisk mångfald, 16. Fredliga och inkluderande samhällen, 17. Genomförande och globalt partnerskap
RegionerEuropa och Centralasien
LandEngland

Forskning / verksamhet
Ulla är överortopedingenjör vid Ortopedteknik, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, och tillhör avdelning för ortopedi vid institutionen för kliniska vetenskaper. Kliniskt arbetar jag som ortopedingenjör med speciell inriktning för prevention och behandling av fotkomplikation vid diabetes. Hållbar hälso - och sjukvård, med inriktning prevention av fotkomplikation vid diabetes Hälso- och sjukvården tar stora resurser i anspråk och liksom all produktion och service behöver hälso-och sjukvården ske inom de planetära gränserna. FN´s 17 globala hållbarhetsmål och de 16 nationella miljökvalitetsmålen är ramverk som hälso-och sjukvården har att förhålla sig till för att nå de globala hållbarhetsmålen.