Carl Johan Franzén

HögskolaChalmers tekniska högskola
InstitutionLife Sciences
AvdelningIndustriell Bioteknik
Sökordbiobränsle, bioetanol, bioenergi, hållbar bioteknik, bioprocessteknik, bioreaktionsteknik, lignocellulosa, förnybara kemikalier, bioenergy, biosustainability, bioethanol, lignocellulose, bioprocessing, metabolic engineering, biochemical engineering, biofuel

Hemsida Chalmers tekniska högskola, på svenska www.chalmers.se/personer/franzen/
Hemsida Chalmers tekniska högskola, på engelska www.chalmers.se/en/persons/franzen/
Nätverk/temaområdenGlobal Sustainable Futures (GSF)
Globala målen
Regioner
Land

Forskning / verksamhet
Min forskning handlar om utveckling av robusta bioprocesser för produktion av biobaserade drivmedel, kemikalier och mikrobiella kulturer. Fokus ligger på samspelet mellan processförhållanden och mikrobiell fysiologi. Den främsta tillämpningen är avancerad fed-batch metodik för att möjliggöra bioetanolproduktion från lignocellulosa (s.k. 2:a generationens bioetanol) med hjälp av dynamiska matematiska modeller och fysiologiskt baserad styrning. Dessa metoder tillämpas också för biobaserad produktion av kemikaler, t.ex. mjölksyra, med hjälp av termofila bakterier. Jag samarbetar också med industrin för att studera hur mikrobiella produktionsprocesser kan utformas och styras för att producera robusta startkulturer (mjölksyrabakterier) och probiotika (bifidobakterier). Min forskning bidrar till lägre koldioxidutsläpp genom bättre nyttjande av restprodukter från skogs- och jordbruk för produktion av viktiga förnyelsebara drivmedel och kemikalier. Inom Chalmers grundutbildning ansvarar jag för kurserna KBT090 Industriell bioteknik och BBT010 Etik inom bioteknik.