Si Chen

HögskolaChalmers tekniska högskola
InstitutionFysik (Chalmers)
AvdelningBionanofotonik
SökordNano particles, sensor, optics, spectroscopy

Nätverk/temaområdenGöteborgs luft- och klimatnätverk, GAC
Globala målen
Regioner
Land

Forskning / verksamhet