Ana Gil Solá

HögskolaGöteborgs Universitet
InstitutionEkonomi och samhälle
AvdelningKulturgeografi
Sökordvardagsliv, rörlighet, tillgänglighet, pendling, genus, social hållbarhet, planering, everyday Life, mobility, accessibility, work travel, gender, social sustainiblity, planning

Hemsida Göteborgs Universitet, på svenska www.gu.se/om-universitetet/hitta-person/anagilsola
Hemsida Göteborgs Universitet, på engelska www.gu.se/en/about/find-staff/anagilsola
Nätverk/temaområdenUrban forskning (tidigare Urban Research Network)
Globala målen
Regioner
Land

Forskning / verksamhet
Min forskning fokuserar på sociala frågor relaterade till människors vardagliga rörlighet och tillgänglighet.