Staffan Granér

UniversityUniversity of Gothenburg
DepartmentEconomy and society
DivisionEconomic history
KeywordsMiljöhistoria, skogshistoria, Skogsbruk, Äganderätt, Förfoganderätt, institutionell ekonomi, Miljöstyrmedel, Avskogning, Materialflöden, Träkol, Environmental History, Forest History, Forestry, Property Rights, Entitlements, Institutional economics, Time Preferences, Deforesting, Material flows, Charcoal

Networks/thematic areas
SDG:s
Regions
Country

Reasearch / work